Hyperthermics-teknologi planlegges for et av verdens største oppdrettsanlegg på land

World Heritage Salmon bygges for å bli verdens grønneste oppdrettsanlegg. Her skal et Hyperthermics-anlegg årlig omdanne 120.000 tonn slam til energi og salgbare proteiner inne på selve oppdrettsanlegget.

– Dette er en svært viktig intensjonsavtale for oss, sier Erlend Haugsbø, CEO i Hyperthermics AS.

– Oppdrettsanlegg på land og anlegg med lukkede merder er et viktig satsingsområde for selskapet. Oppdrettsnæringen gjør en stor innsats for å bli grønnere og samtidig skape konkurransefortrinn i forhold til produksjonskostnader, så vi ser et stort potensial her. Der er spesielt gledelig at vi blir invitert av et lokalt selskap i Hofseth-gruppen. Prosjektet vil gi bidra til en betydelig verdiskaping for regionen og gir både Hyperthermics og våre lokale leverandører en unik mulighet for ytterligere innovasjon og vekst, sier Haugsbø.

Fiskeoppdrett på land og i lukkede merder gir god kontroll på oppdretts-slammet, og det er store mengder som må håndteres. Ved å omdanne slammet til salgbare proteiner og energi på stedet, får man et godt tilskudd til driften og økte salgsinntekter. Alternativet er kostbar og energikrevende håndtering lokalt, i tillegg til transport av større mengder slam for behandling et annet sted.

Det er den unike bioteknologien til Hyperthermics som skaper disse verdiene. Urbakterier benyttes til masseproduksjon av encellede organismer som dermed beriker slammet med mer proteiner. Av det samme slammet genereres miljøvennlig bio-hydrogen og grønn biogass som gir energi tilbake til oppdrettsanlegget. Resultatet er en løsning som bidrar til lavere produksjonskost for World Heritage Salmon, og en grønnere utnyttelse av ferskt, potent fiskeslam og restråstoff.

World Heritage Salmon skal bygges i en nedlagt olivingruve i Raudbergvika (Røbbervika) på Sunnmøre, tett på innløpet til verdensarvområdet Geirangerfjorden. Det stiller helt spesielle miljø- og klimakrav i planlegging, bygging og drift.

– Vi skal bygge det reneste oppdrettsanlegget verden har sett, sier konsernsjef Roger Hofseth i Hofseth-gruppen. – Det er spennende å ha et lokalt selskap som Hyperthermics med oss på laget. Vi tror på selskapet og teknologien deres. Hyperthermics kan bli en stor og viktig leverandør til oppdrettsnæringen.