Hvordan vil den kommende økonomiske situasjonen påvirke kjøp og salg av biler?

Med en årlig inflasjonsrate på 6,5 %, volatile aksjemarkeder, rekordhøye strøm- og bensinpriser og stigende renter, er det mange faktorer som demper lysten til å bruke penger på en ny bil. En økonomisk nedgang vil påvirke alle, og hver familie vil påvirkes av dette på hver sin måte, men det er ingen tvil om at de aller fleste vil påvirkes av den ene eller den andre måten.

Vi har allerede sett tydelig endringer i både den globale og den nasjonale økonomien, spørsmålet er bare hvor store endringene vil bli. For hvordan vil egentlig en nedgangstid påvirke bilsalget? Hvordan vil bilkjøpere bli påvirket av denne nedgangen? Blir det det samme som 2008, eller blir ting annerledes denne gangen?

Hva skjer med bilsalg i en økonomisk nedgangstid?

For de fleste forbrukere er bare tanken og diskusjoner rundt en økonomisk nedgangstid en grunn til å kutte ned, spare penger og rett og slett bruke mindre. Skjønnsmessige utgifter, altså utgifter vi har fordi det er noe vi ønsker oss ikke fordi det er noe vi trenger, stuper alltid i en resesjon. For noen husholdninger inkluderer skjønnsmessige utgifter den flotte nye bilen man hadde så lyst på. For hva betyr resesjon for bilmarkedet, og hva betyr inflasjon for bilmarkedet i dag?

For mange vil ikke det å investere i en bil være gunstig på grunn av inflasjon. Verdien vil dale over årene, samtidig som pengene våre vil være mindre verdt. Når man da får en økonomisk nedgangstid på toppen av dette, så er det ikke alle som tar seg råd til å kjøpe en bil. Noe som absolutt er forståelig når utgifter og forbruk skal forminskes.

Hvordan ble bilmarkedet påvirket sist det var resesjon?

Salget av nye kjøretøy i USA falt nesten 40 prosent under den store resesjonen i 2008, og nå er det resesjon igjen. Bensinbiler ble rammet verst, og hybridbilen gjorde sitt store gjennombrudd i og med at denne ble billiger i drift. Det handler om å spare penger, og selv om 2020 resesjonen kun varte i 2 måneder kunne man se at bilsalget sank med 15% i USA på denne tiden. Det er helt tydelig at det å kjøpe bil bli nedprioritert når det er en økonomisk nedgangstid i USA og i verden.

Så, hva er annerledes nå? Under resesjonen i 2008 så hadde verden en overflod av nye biler, og tilbudet var større enn etterspørselen. Nå er det derimot motsatt. Etterspørselen etter vesentlige biler er større en tilbudet, noe som fører til at bilmarkedet ikke vil få den samme trøkken som de fikk sist.

Etter hvert vil nok lavere bruktbilpriser smitte over på detaljmarkedene, noe som kan dra prisene nedover. Samtidig så kan det også hende at det kan være greit å vente et par måneder nå som rentene er så høye. Det er med andre ord mye som påvirker bilmarkedet, alt fra renter til inflasjon og resesjon, og dersom man er usikker på om det er nå man skal kjøpe bil eller ikke – så er det kanskje en god ide å vente til man er helt sikker.