Bompengeinnkrevingen på Svinesund avsluttes 15. mars 2020

– Norge og Sverige er to gode naboer. Siden åpningen av den nye brua på grensen ved Svinesund i 2005, har det vært innbetalt bompenger begge veier. Mandag 15. mars…

Veien videre for E18 Tvedestrand-Bamble

I møtet 17. februar 2021 ble kommunene og Nye Veier enige om å justere framdriften for arbeidet med reguleringsplan for ny E18 Tvedestrand-Bamble. I stedet for før sommeren legges det…

Nå begynner arbeidet med Stad skipstunnel

Kystverket har mottatt tildelingsbrevet fra Samferdselsdepartementet, som gir grønt lys for igangsetting av forarbeidet for bygging av Stad skipstunnel. Det er i et supplerende tildelingsbrev for 2021 at Kystverket nå…

Ingen trafikk i Stalheimskleiva i år

Stalheimskleiva vert ikkje opna for trafikk i 2021. – Dette gjeld alle formar for motorisert ferdsle, både motorsyklar, privatbilar og turistbussar, slår avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen fast.…