Hvorfor er Elbilen så populær i Norge?

ANNONSE.

I forhold til de fleste andre land, både i Europa og i resten av verden, har Norge mer elbiler en noen andre. Hva har gjort at Norge har så mange elbiler i forhold til andre land? Mye har med pris å gjøre og her har norske myndigheter gjort elbiler konkurransedyktige. Uansett type bil man tenker å kjøpe vil de fleste trenge finansiering til å kjøpe den. En av de ledende stedene for å søke om lån er AS Financiering. Når finansiering så er på plass så er tiden kommet til å velge hvilken type bil vi skal kjøpe.

Det lønner seg å kjøpe elbil

Norske myndigheter ønsket at mange skulle velge å kjøpe elbiler. De ga fritak fra å betale engangsavgift og moms på elbiler. I tillegg til dette har Norge en av de laveste strømprisene i Europa som også gjør det gunstig for nordmenn å eie elbiler. De har da mulighet til å lade hjemme, noe som er mer praktisk en ladestasjoner.

Norske myndigheter ga også en rekke fordeler med gratis parkering, fritak fra betaling av bompenger og i en del tilfeller gratis ferger. Det er også ofte mulig å bruke kollektivfeltet hvis man har elbil noe som er spesielt gunstig for de som bor i større byer. Alle disse fordelene samt at de er bedre for miljøet har gjort at elbiler utgjorde over 50% av nye biler solgt i Norge i 2020.

Tidlig på toppen

Norge begynte å innføre alle disse fordelene tidlig, og dette har gjort at Norge tidlig kom på toppen av land med hensyn til prosent av elbiler. Dette er en topp posisjon de har holdt lenge, men nå begynner andre eúropeiske land å ta oss igjen. Tre av fire europeere valgte fortsatt fossil biler i 2020, men salget av hybrider har hatt kraftig vekst. Salget av elektriske biler har også økt kraftig.

Bilsalget i 2020 var påvirket av Korona krisen og salget av nye biler totalt sank kraftig. Men av de bilene som ble solgt var det salget av fossil biler som sank mest, selv om de fortsatt dominerer markedet. Tyskland og Nederland er to av de Europeiske landene som har innført de gunstigste forholdene for de som kjøper elbiler, og dette er godt reflektert i salget i disse landene, som har steget kraftig de siste årene.

Elbilen er fremtiden

Det er liten tvil om at elektriske biler vil ta over mer og mer fra den tradisjonelle fossil bilen. Det avgjørende for a elektriske biler skal bli mer populære er de finansielle ordningene innført av myndigheter for å gjøre det mulig å velge denne typen bill. Teknologien for elektriske biler er fortsatt dyr og for at de skal være konkuransedyktige så må det lønne seg å kjøpe elbil og den kan da ikke være dyrere en en vanlig fossil bil.