40 prosent vekst i lunsjbestillinger: Bytter kantinen med takeaway

I 2020 økte antallet takeaway-lunsjer med 40 prosent, sammenlignet med året før. – Hjemmekontoret har gitt det norske folk nye lunsjvaner. Nordmenn har byttet ut kantinen på jobben med takeaway på hjemmekontoret, sier Odd Stian Gullhav i Just Eat.

Ser man landet under ett, registrerte Just Eat 40 prosent flere lunsjbestillinger i 2020 enn året før.

– Restriksjoner og påbud gjorde mange steder i landet at arbeidsplasser ble stengt, og hundretusener av nordmenn ble anbefalt å jobbe hjemmefra. Med endrede arbeidsforhold kom også nye lunsjvaner, sier Gullhav.

Han viser til hvordan folk på hjemmekontor har bestilt mat hjem, og hvordan de som jobbet på kontoret før, har møtt stengte kantiner på arbeidsplassen.

­– På enkelte steder ble regler og anbefalinger endret mange ganger gjennom året. Dette gjorde at lunsj-hverdagen ble uforutsigbar, og etablerte rutiner ble satt på prøve, sier Gullhav.

– Mange har også hatt et ønske om å støtte lokale serveringssteder i den uvanlige tiden, fortsetter han.

Mest på hverdager

At dreiningen mot nye lunsjvaner er knyttet til arbeidslivet, underbygges av at veksten er aller størst på hverdager. På lørdager og søndager har veksten i lunsjbestillinger vært mer beskjeden, med en oppgang på henholdsvis 15 prosent og 4 prosent sammenlignet med 2019.

– Aller størst vekst ser vi i Oslo. Her er veksten en gjennomsnittlig torsdag formiddag på 86 prosent, legger Gullhav til.

Permanente vaner

Mange har pekt på at arbeidslivet endres permanent, og at hjemmekontoret har kommet for å bli.

– Om dette betyr en varig endring også av spisevanene, gjenstår å se. Det er i hvert fall ingen tvil om at vi er rutinemennesker også når det gjelder bestilling av mat, det ser vi av statistikken. For eksempel er søndag den store takeaway-dagen her til lands. I de andre landene Just Eat opererer i, bestilles det aller mest mat fredag og lørdag, sier Gullhav.