Problemer med varmepumpen: varmepumpen fungerer ikke

En luft til luft varmepumpe er et klima- og oppvarmingssystem som er enkel å betjene og som sørger for optimal innetemperatur og kjøling i forskjellige typer bygninger. Enkle funksjoner og en relativt automatisk drift gjør oppvarming med en varmepumpe veldig praktisk og lett.

I tillegg til varme- og kjølefunksjonene utfører anlegget også automatiske rengjøringsprosesser som er nødvendige for at luftvarmepumpen skal fungere effektivt. Til tross for dette er ikke automatisk rengjøring nok til å holde varmepumpen i god stand.

Når du merker at varmepumpen varmer dårlig eller at den overhodet ikke fungerer og er nediset, bør du absolutt kontakte en ekspert. Kontakt spesialistene på Zave.

Når varmepumpen ikke varmer

Når du merker at varmepumpen ikke avgir varme, må du først kontrollere at filtre i innedelen er rene. Ofte slutter varmepumpen å varme så effektivt som vanlig hvis filtre er støvete.

Det er enkelt å rengjøre filtre – åpne dekselet på framsiden av innedelen og ta ut filtrene. Deretter rengjøres de grundig for smuss og støv, for eksempel med støvsuger eller lunkent vann, tørkes og settes på plass igjen.

Hvis varmepumpen ikke blåser varmt da heller, er det sannsynligvis en større feil som må fastslås av en spesialist.

Det er is på varmepumpen – hva skal jeg gjøre?

Luftvarmepumpen iser ned – dette skjer ved lav utetemperatur når varmepumpen har jobbet hardt. Det kan bli is på utedelen til varmepumpen, eller det kan dannes is under den. Ettersom anlegget går om vinteren i avrimingsmodus for å tine isen, så fører det til dannelse av vann som kan igjen fryse til is under utedelen.

Det er viktig at luftvarmepumpen er riktig installert. Hvis utedelen er montert skjevt kan det hende at smeltevannet ikke har noen sted å renne og derfor fryser til is inne i utedelen. I slike tilfeller må utedelen monteres på nytt – og riktig – av spesialister.

Hvis det dannes is under varmepumpen, fjern isen og følg med hvordan og hvor raskt det dannes is igjen. Hvis isdannelsen virker unormal, kan det være lurt å konsultere en spesialist for å finne årsaken til det.

Sørg for at varmepumpen vedlikeholdes regelmessig og sørg for at filtrene i innedelen er rene før oppvarmingssesongen begynner. Gjør dette minst hver måned – slik garanterer du lang levetid for varmepumpen.

Hvis varmepumpen ikke fungerer i det hele tatt, må du ikke begynne å reparere den selv, men kontakt en spesialist. Zave kan hjelpe deg hvis varmepumpen ikke fungerer, ikke blåser varme eller fryser for ofte.