Påminnelse: To nye rapporter fra Riksrevisjonen

I dag kl. 12 presenterer riksrevisor Per-Kristian Foss to nye rapporter om politiets innsats mot datakriminalitet og myndighetenes kontroll av eksport av våpen og varer som kan bli brukt til produksjon av masseødeleggelsesvåpen.

Tid: Tirsdag 2. februar kl. 12

Kanal: Teams

Rapportene er tilgjengelig på riksrevisjonen.no fra kl. 11.

Ønsker du å delta? Meld deg på ved å sende en e-post til [email protected]. Vi sender deg en invitasjon i Outlook med Teams-lenke.

Riksrevisor Per-Kristian Foss presenterer undersøkelsene. Vi åpner for spørsmål fra pressen etter presentasjonen av hver undersøkelse. Foss og ekspedisjonssjefene Annette Gohn-Hellum (om datakriminalitet) og Aleksander Åsheim (om eksportkontroll) er tilgjengelige for intervjuer etter presentasjonen. Meld gjerne fra til oss på forhånd hvis du ønsker et intervju.

Vi gjør opptak av møtet, men kun riksrevisors presentasjon blir publisert på riksrevisjonen.no, ikke spørsmålsrunden.