Bærekraft: KPMG tar sin egen medisin

KPMG lanserer for første gang sine globale mål på bærekraft. I vår Impact plan skal vi bidra til en mer bærekraftig verden.

World Economic Forum gikk i gang i forrige uke, og et ESG-rammeverk som i fellesskap er tatt frem av de fire store konsulenthusene står på agendaen. Rammeverket gir en god retning for arbeidet med bærekraft innenfor; people, planet, prosperity og governance. KPMG er nå først ute og rapporterer sitt arbeid på dette rammeverket.

– Gjennom vårt virke overfor våre kunder, må vi gå foran som et godt eksempel. Jeg er veldig stolt og glad for at KPMG på tvers av landegrenser har utviklet en plan for bærekraftsarbeidet og at vi jobber sammen globalt for en mer bærekraftig fremtid, sier administrerende direktør i KPMG Norge, Lars Inge Pettersen.

Klimanøytrale innen 2030, mangfold og flere kvinner i ledende stillinger

KPMG Impact er et nettverk hvor eksperter på bærekraftfeltet fra hele verden jobber for å levere de beste tjenestene, forskningen og løsningene for dagens- og morgendagens bærekraftsutfordringer.

I følge Lars Inge Pettersen er et av målene er å bli klimanøytrale (Net Zero) innen 2030.

– Samtidig forplikter vi oss overfor våre kunder, interessenter og egne ansatte til også å jobbe for økt inkludering og mangfold. Blant annet er flere kvinner i ledende posisjoner en prioritet og det skal vi i KPMG Norge levere på.

Mer enn bare prat

Stine Lise Hattestad Bratsberg er partner i KPMG, en av ekspertene i KPMG Impact og leder for KPMGs bærekraftsarbeid.

– KPMG er et selskap som ikke bare snakker om bærekraft, men som faktisk er med på å utgjøre en forskjell. Vi skal bidra til å «flytte noe» vi skal tørre å utfordre våre kunder og oss selv. Bærekraft er i ferd med å bli gjennomgripende i alle virksomheter, private som offentlige. Vår jobb er å bistå våre kunder til å omsette bærekraft i praksis. Vi har også selv fortsatt mye å lære, men vi har samtidig masse kunnskap og erfaring som vi deler med våre omgivelser. Og det skal vi fortsette med, sier Hattestad Bratsberg.

KPMG kommer til å strekke oss langt for å etterleve forpliktelsene i vår Impact Plan og vil rapportere på dem fra og med inneværende år.

Les mer om vårt globale bærekraftsarbeid.


Mer om kategoriene som er viktige for oss:

  • Planet: Vi forplikter oss til å bli en klimanøytral organisasjon innen 2030.
  • People: Collective Action Plan som ble utarbeidet i 2020 presenter vi ambisiøse mål for mangfold og likestilling på arbeidsplassen.
  • Prosperity:, Gjennom arbeidet ute i alle land og vårt nylig lanserte KPMG IMPACT-nettverk hjelper vi KPMGs kunder med deres bærekraftsreise.
  • Governance: KPMGs etiske retningslinjer ble lansert i 2020 og KPMGs verdier er re-lansert. Vi bruker vår posisjon i samfunn og næringsliv til å ta et felles løft og jobbe sammen i ESG-arbeidet. Dette inkluderer vår deltakelse i World Economic Forum og IBCs arbeid med å etablere nye retningslinjer for ESG-rapportering.