Testutstyr som kan være relevant for bilførere

Det er ekstremt viktig å være konsentrert, våken og skjerpet i trafikken. Det er selvfølgelig noen ulykker som er forårsaket av for eksempel veiforholdene eller tekniske problemer med bilen, men til syvende og sist er den menneskelige faktoren skyld i de aller fleste trafikkulykker. Det er også noe myndighetene har fokus på, både med tanke på alkoholkontroller, fartskontroller og andre tiltak.

Sunn fornuft og forsiktighet er alltid viktigst

Testutstyr kan være en verdifull hjelp ved vurdering av hvor skikket du er til å kjøre bil eller andre kjøretøy, men det er samtidig viktig å være bevist på at en test aldri kan fjerne behovet for en egenvurdering. Det er for eksempel umulig å teste hvor trøtt du er, eller hvorvidt du er sint eller ukonsentrert etter en tøff dag på jobben.

På lik linje finnes det ingen test som kan påvise hvordan du vil kjøre med tanke på hastighet og risikovilje, selv om slike egenskaper kan høre sammen med blant annet alkohol og andre rusmidler. Derfor er det viktig å alltid gjøre en egen vurdering. Er du usikker på om du er skikket til å kjøre – la bilen stå.

Enkle hjemmetester som kan være aktuelle

I noen tilfeller kan det være aktuelt for privatpersoner å teste seg for alkohol eller andre rusmidler. Promillemåler eller alkometer, hjemmetest narkotika og andre tester finner du blant annet på https://test-deg.no/, legg merke til at det finnes promillemålere med flere forskjellige grader av nøyaktighet. Det er viktig å være klar over dette, da høy grad av nøyaktighet er nødvendig hvis resultatet skal benyttes som beslutningsstøtte i forbindelse med fremføring av kjøretøy. Hvis du er usikker på hvorvidt du er skikket til å kjøre, så overstyrer likevel ikke et «grønt lys» fra en alkotest din egen vurdering.

Narkotika i trafikken er også et stort samfunnsproblem, men for slike ulovlige rusmidler finnes det ingen grense som er «godkjent» – tilsvarende promillegrensen for alkohol. Det er helt enkelt nulltoleranse for ulovlige rusmidler i trafikken, noe som må tas på alvor.

Alkolås – fordel eller ulempe

Alle busser og minibusser registrert etter 1. januar 2019, som benyttes til kommersiell persontrafikk, må ha en alkolås installert. Eldre busser og minibusser må dessuten få en slik alkolås montert innen 2023.  En alkolås er helt enkelt en promillemåler som er fastmontert i kjøretøyet, og som ikke lar føreren starte bussen eller minibussen før en negativ alkotest er gitt.

Ingen systemer er perfekte, men en alkolås vil kunne forebygge noen tilfeller av kjøring i påvirket tilstand. Det er mulig å argumentere for at en påvirket fører vil kunne få en kollega til å blåse i alkolåsen, men det forutsetter at alkoholpåvirket kjøring er akseptert i bedriften – noe som heldigvis sjelden er tilfelle. En alkolås vil derfor også i de fleste tilfeller et effektivt tiltak, og det er forventet at det også vil komme krav om alkolås i lastebiler.

Eventuell alkolås i privatbiler henger sammen med andre teknologitrender – for eksempel selvkjørende biler og ansiktsgjenkjenning, som potensielt kan benyttes til å analysere adferd og fokus. I mellomtiden kan enkle altså promilletester være en hjelper.