Slik kan du unngå ladekø i vinterferien

Med 350 000 elbiler på veiene har det oppstått et nytt køfenomen, ladekø. – Dette kan du unngå om du legger ut på kjøreturen til fjells utenom vinterferie-rushet, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

På utfartsdager er det kamp om hurtigladerne på strekningene med stor ferietrafikk. Ladenettverket holder ikke tritt med utviklingen i antall elbiler på veiene, slik NAF har påpekt flere ganger overfor politikerne. Derfor kjemper NAF for at politikerne skal ta større ansvar for helt nødvendig ladeinfrastruktur, blant annet gjennom en nasjonal strategi som sikrer god nok dekning i hele landet.

Heldigvis er det grep du selv kan ta for å unngå ladekø mens vi venter på at det kommer flere ladere på plass.

– Da er det lurt å kjøre når ikke alle andre kjører. Gjør du det kan du unngå både bilkø og ladekø og kom vel frem til feriestedet, rådgir Sødal.

I vinterferieuken er det erfaringsmessig et par trafikktopper. Det er fredag og lørdag når ferien starter og midt i uken når de som ikke har tatt hele uken skal ut på tur.

– Kan du unngå disse dagene er det lurt å gjøre det. Alternativet er å velge et annet tidspunkt på dagen. På kvelden pleier trafikken å roe seg ned og køene bli borte både på veiene og ladeplassene, sier Nils Sødal.

Ingen liker å stå i ladekø. Ta dine forholdsregler og tenk litt alternativt for å unngå ladekø i vinterferien. (Foto: NAF)

Antall ladere følger ikke veksten i antall elbiler

Elbilsalget når stadig nye høyder og det vil øke ytterligere fremover. Det er ladingen som kan bremse utviklingen og hindre politikerne å nå målet om at det bare skal selges nullutslippsbiler som nye biler i 2025.

– Det må bli langt flere ladere over hele landet og de må også bli kraftigere enn i dag. Folk må ha trygghet på at de får ladet bilen når de er på tur uansett hvor i landet de ferdes, avslutter Nils Sødal.