Sammenlign flere tilbud før du velger verksted

Bilen er en av de større kostnadspostene for de fleste familier i Norge, samtidig som service og vedlikehold står bak en stor del av de direkte kostnadene – sammen med verditap eller leie- og leasingkostnader. Derfor er det også ekstra viktig å sammenligne priser på verkstedtjenester.

Det viktigste først – du trenger ikke velge merkeverkstedet

I dag kjenner de aller fleste til at det ikke er nødvendig å benytte seg av merkeverksted, men det er likevel viktig å gjenta dette poenget. Tidligere var det vanlig at bilprodusentene stilte krav til at en bileier skulle benytte seg av merkeverksteder for at garantien skulle være gyldig. I dag er det ikke lov, og derfor er det smart å bruke en tjeneste som Bedriftsbasen til å finne alle bilverksteder som kan være aktuelle i området.

Pass selvfølgelig på at det ikke er noen egne ordninger for service og vedlikehold inkludert i en leie- eller leasingavtale, men i utgangspunktet er det altså helt i orden å benytte valgfritt bilverksted. Servicen må selvfølgelig fortsatt utføres i henhold til produsentens instruksjoner, og med reservedeler som er enten originale eller av tilsvarende kvalitet som originaldeler.

Husk på både omfang og pris

Moderne biler er avanserte konstruksjoner, og det er de færreste som kan utføre mer enn enkelt vedlikehold på egen hånd. Det gjør også at bileieren må stole på anbefalingene fra bilverkstedet, samtidig som det kan være vanskelig å overprøve eller vurdere hvor nødvendig anbefalt arbeid er.

Det er viktig å høre på fagfolk, særlig når det gjelder sikkerheten til bilen, men samtidig er det også mulig å få en «second opinion» fra et annet bilverksted – særlig om det dreier seg om kostbare utbedringer som ikke er helt nødvendige for at bilen skal være kjørbar.

Et avsluttende tips – pass på at noen bilverksteder har ordninger for veihjelp. Kanskje er det mulig å spare noen kroner på å unngå dobbel dekning?