Nybilsalg oktober: Folk flest kjøper elbil

Salgstallene for nye biler i oktober bekrefter at det er utfordrende å fase elbiler inn i leasingmarkedet. Mer enn fire av ti av de nye bilene i leasing, er forurensende biler.

Totalt i oktober var 77,4 prosent av alle nye biler elbiler. I privatkjøpsmarkedet var andelen elbiler på 91,5 prosent, mens andelen næring/leasing er 59 prosent.I varebilmarkedet er elbilandelen 25 prosent.  

─ For å kutte utslippene av klimagasser mye nok, er det avgjørende at vi når målet om et utslippsfritt nybilsalg i 2025. Da må vi ta tak i utfordringene vi har. I stedet kommer regjeringen i statsbudsjettet med en rekke forslag som vil svekke konkurransekraften til de utslippsfrie bilene, sier Christina Bu i Norsk elbilforening. 

Bekymret for elbilsatsingen i bruktbilmarkedet 

Det var ventet at regjeringen i statsbudsjettet skulle komme med nye forslag for å øke elbilandelen i leasing- og varebilmarkedet.  

I stedet kom regjeringen med forslag om vektavgift for alle elbiler og avvikling av miljørabatten både i omregistreringsavgiften og firmabilbeskatningen. På toppen av det hele foreslår de også svekkelse av miljørabatten i bomringen.  

 Alle svekkelsene i elbilpolitikken bekymrer meg. Folk flest kjøper bil i bruktbilmarkedet. Når regjeringen sluser nye forurensende biler ut på veiene via leasing, så hindrer man folk flest i bruktbilmarkedet tilgang til klimateknologi om noen år, sier Christina Bu. 

Maner til elbilsatsing i budsjettforhandlingene på Stortinget 

På Stortinget skal snart forhandlingene om statsbudsjettet i gang, mellom regjeringspartiene og SV. Da håper Elbilforeningen på endringer. 

Vi i Elbilforeningen vil advare regjeringen mot å tro at elbilsalget går av seg selv.Forslaget om å svekke elbilpolitikken kommer på et ekstremt dårlig tidspunkt. Vanlige folks økonomi har blitt mye strammere med både økt rente, strømpris og generell inflasjon. Da blir det mer krevende å gjøre miljøvennlige valg, avslutter Christina Bu. 

 Alle tall er hentet fra Opplysningskontoret fra veitrafikken (OFV)