Moderne bilproduksjon – automatisering og skreddersøm

Annonse

Bilbransjen er i 2022 i en kompleks situasjon, der nye og gamle aktører møtes i et landskap som er i konstant forandring. Det er ikke lenger mulig å belage seg på at inkrementelle oppgraderinger av tidligere modeller er nok, og selve forretningsmodellen med salg av kjøretøy til privatpersoner er under press. Hva betyr det for bilproduksjon i fremtiden?

Masseproduksjon – men med en vri?

Henry Ford revolusjonerte bilproduksjon med sine standardiserte modeller og bruk av samlebånd. På mange måter fortsatte de mange bilprodusentene lenge i samme spor, bare med høyere grad av robotisering. Selve konseptet med serieproduksjon basert på svært spesialiserte trinn er ikke på vei ut, men det kan videreutvikles med moderne teknologi.

Industrimaskiner og CAD/CAM-løsninger fra leverandører som Masentia gjør det mulig å lage skreddersydde deler og komponenter på en effektiv og rask måte. Slik produksjon kan integreres i standardisert serieproduksjon, særlig i et miljø der hele produksjonen er digitalisert – noe som legger til rette for håndtering av ulike variasjoner og skreddersøm.

Bilhold som en tjeneste, selvkjørende biler eller noe helt annet?

Moderne teknologi og nye produksjonsprosesser legger til rette for utvikling av oppgavene som utføres i produksjonen, men samtidig er selve kundegrunnlaget i endring. Leie og bildelingstjenester er i vekst, samtidig som det også er mange som helt dropper bilen i urbane områder. Dessuten er det også noen bilprodusenter som prøver forretningsmodeller som bygger på abonnementet, for grunnleggende funksjonalitet eller deler som batteribytte.

Denne utviklingen vil åpenbart også påvirke de kravene som stilles til bilproduksjonen i fremtiden. En selvkjørende bil som drives i et bildelingsnettverk vil kunne være på veien praktisk talt døgnet rundt, noe som vil stille helt nye krav til konstruksjon og funksjoner. I et slikt scenario vil det være bilutleieselskapet som er kunden, og som velger vil basert på egne kriterier. Denne utviklingen kan også åpne for høyere grad av skreddersøm til enkeltaktører, noe som vil drive bilproduksjonen videre fremover.