Bilen er populær til transport

Bil engasjerer folk. Mange vil redusere bruken til et minimum, mens andre igjen ikke vil høre snakk om dette og ser på bilen som et frihetssymbol og nesten som en menneskerett. Noen er prinsipielle i synet på transport med bil enten det er til privat bruk eller i næring, mens andre har et syn som er mer preget av hvor de bor og hvor avhengige de er av bilen.

Privatbilismen er mest omdiskutert

Det er vel først og fremt ved bruk av bil til privattransport at de store uenighetene kommer for dagen. Noen mener at bilen er helt nødvendig. Det er også riktig mange steder hvor de er lite eller intet kollektivtilbud. Andre steder hvor kollektivtilbudet er godt utbygd mener mange at bil er tilnærmet unødvendig og at biltrafikken av miljøhensyn, bør reduseres i størst mulig grad. Eller at forurensende biler bør forsvinne og erstattes av mer miljøvennlige hybrid- eller el-biler.

Andre igjen fnyser av dette og mener at de kan kjøre tørste dieselbiler så mye de selv ønsker selv om både buss, trikk og t-bane dekker transportbehovet ved de fleste anledninger. Andre steder i et langstrakt land er bilen helt nødvendig for transport av både barn og eldre, men om dette skal skje med miljøvennlige eller forurensende biler, er et yndet diskusjonstema.

Yrkestransport engasjer ikke like mye

Det er ikke like omdiskutert at varer og gods blir transportert med godstog frem til endedestinasjonen. Denne transporten er en dyd av nødvendighet siden tog og båt dekker bare en liten del av behovet, og derfor finnes det mange yrkesbilsjåfører på veiene i Norge.

Både for yrkessjåførene og andre bilister er sikkerheten på veiene særdeles viktig, og et av tiltakene som finnes som sjåførene og firmaene som de arbeider for er pålagt å følge, er reglene om hviletid. Dette er et viktig tiltak for å hindre trette og uoppmerksomme sjåfører på veiene. De fleste bruker nok mye av denne hviletiden til å sove, men det brukes nok også litt tid på internett mens transportbilene står stille.

Sportsinteressen er nok like stor blant de som kjører lastebil som hos oss andre, og det er nok noen som benytter anledningen til betting online mens de har pålagt hviletid. En fritidssyssel som byr på spenning og litt ekstra penger på kontoen din enten du prøver lykken hos en bookmaker som du finner på oddssider.com, eller om du allerede har et fast bettingselskap som det spilles odds hos.

Ikke noe er vel tryggere og bedre på landeveien enn en uthvilt sjåfør som transporter gods og varer med et lite smil om munnen, fordi vedkommende fikk en pen gevinst på oddsspillet som ble plassert i markedet i løpet av hviletiden.

Folk blir nok aldri enige om bruken av bil til transport

Uansett om det finnes gode argumenter både for bruk av privatbil til transport og redusert bruk av bilen i mange sammenhenger, blir nok dette et diskusjonstema i mange år fremover. Dette fordi bilen for mange er det viktigste symbolet på frihet og fleksibilitet, mens den for andre igjen ses på som tilnærmet unødvendig i de fleste sammenhenger.