Behold øynene på veien og omgivelsene – kjør trygt

Mange moderne biler har forskjellige førerstøttesystemer, som i noen tilfeller er på grensen til selvkjørende. Disse løsningene skal hjelpe førere med å kjøre trygt, men per 2022 kan de ikke erstattet mennesket bak rattet. Derfor er det også viktig å hele tiden følge med på veien og omgivelsene.

Oppmerksomhet på riktig sted til rett tid

Det er åpenbart ikke nok bare å holde øynene åpne når du er ansvarlig for å fremføre et kjøretøy på en trygg måte. Det er viktig å passe på at du hele tiden følger med på det som er relevant for deg. I noen tilfeller kan det faktisk også bety å følge med på det som skjer langt foran deg, eller ved siden av veien. For eksempel kan større reklameskilt, i form av en såkalt pylon, være et tidlig hint hvis du er på vei et sted – og noe som kan forberede deg på handling før navigasjonen gir deg beskjed.

Såkalte «selvkjørende» systemer kan ta seg av både fart og korrekt plassering i fil over lange distanser. Det betyr at du kan bruke mer tid og energi på faktisk å systematisk følge med på både trafikken foran deg, speil og omgivelser.

Mobil og andre digitale forstyrrelser

De aller fleste biler har noen form for håndfri-løsning i 2022, noe som gjør det mulig å snakke i telefon uten å ta hendene fra rattet eller øynene fra veien. Likevel er det greit å være klar over at årvåkenheten vil reduseres når andre ting konkurrerer om oppmerksomheten.

De større og større skjermene i moderne biler kan være en utfordring, ikke minst fordi de alt oftere er plassert ved siden av føreren – ikke foran som et tradisjonelt dashbord. Da er det ekstra viktig å være klar over eget ansvar som fører. Til syvende og sist er det nemlig den menneskelige faktoren som står bak de aller fleste ulykkene på norske veier.