8 personer omkom i januar

Åtte personer mistet livet i trafikken i årets første måned. Månedens siste dag endte på tragisk vis med to omkomne i en ulykke i Troms og Finnmark.

Åtte omkomne er like mange personer som omkom på januar-veiene i fjor. 

– Vi ser at vi har like mange omkomne i år sammenlignet med januar i fjor. Dessverre fikk vi en tragisk avslutning på måneden med en alvorlig ulykke i Troms og Finnmark, sier Ingrid Trømborg kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.

Flest bilførere omkommer 

Av de omkomne i januar var flesteparten bilførere og det er denne trafikantgruppen som er oftest representert i ulykkesstatistikken.  

– Fortsatt er det bilførerne som omkommer oftest i trafikken, men de har hatt en betydelig nedgang de siste årene. I fjor omkom det 45 bilførere som er det laveste antallet vi har hatt på over tjue år. I tillegg må vi huske at det er mange myke trafikanter både langs med veien og som skal krysse veien. Senk farten og bruk blikket før gangfelt, sier Trømborg. 

Glatte veier

To personer mistet livet i Vestfold og Telemark og i Troms og Finnmark. En mann omkom i Viken, ei kvinne i Møre og Romsdal, en mann i Agder og en mann i Trøndelag. 

– Vi må bare minne om at det det veldig mange steder er både glatt og mørkt. Det er viktig at man tilpasser farta til det føret og den trafikksituasjonen du befinner deg i, avslutter Trømborg.