8 av 10 bekymret for trafikkulykker

Hver dag gjennomføres 14 000 kjøreturer i alkoholrus. – Grunn til å være redd, sier alkovettleder Randi Hagen Eriksrud.

En ny undersøkelse gjennomført av Respons Analyse viser at majoriteten av den norske befolkningen har vært, eller er bekymret for at noen som står dem nær skal havne i en trafikkulykke. 

– Det er ikke overraskende, og det er grunn til å være redd. Vi vet blant annet at veldig mange kjøreturer gjøres i alkoholrus, og at føreren i hver fjerde dødsulykke i Norge er ruspåvirket. Har du promille blir du mer risikovillig og mer impulsiv. Samtidig reagerer du dårligere, og blir dårligere til å vurdere konsekvenser. Det er en farlig miks! 

Bekymret for utfartshelg

Eriksrud i Av-og-til er bekymret for trafikken i utfartshelgen i vinterferien, og oppfordrer sjåfører til å være på vakt. 

– Utfartshelger er en risikosituasjon i trafikken. Det er flere på veiene, og mange som er stresset for å komme frem. I tillegg er det nå om vinteren ofte utfordrende være og kjøreforhold. Plusser du på promille blir det fort svært farlig. 

– Vi oppfordrer alle på vei til hytter og fjell til å være ekstra observante, og å varsle politiet dersom de ser mistenkelig og farlig kjøring, sier Eriksrud.

Menn mindre bekymret

Tallene fra analyseselskapet Respons Analyse viser også at menn er mindre bekymret for trafikkulykker enn kvinner. 93 prosent av kvinnene sier at de er eller har vært bekymret, mens bare 76 prosent av mennene svarer det samme. 

– At menn ser ut til å undervurdere risikoen i trafikken er et paradoks. Jeg er redd holdningene de viser i undersøkelsen gjenspeiler seg i handlinger i trafikken. 7 av 10 døde i trafikken i fjor er menn, og 9 av 10 rusanmeldte trafikken det samme, sier Eriksrud.

Hun understreker samtidig at det ikke bare er egne ferdigheter og valg som avgjør risikoen i trafikken – men at det handler om hvem du møter i trafikken. Med 14 000 turer i alkoholrus er promillekjøring en sikkerhetsutfordring man må ta på alvor. 

BEKYMRET FOR UTFARTSHELG: – Utfartshelger er en risikosituasjon i trafikken. Det er flere på veiene, og mange som er stresset for å komme frem. I tillegg er det nå om vinteren ofte utfordrende vær og kjøreforhold. Plusser du på promille blir det fort svært farlig.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført blant et landsrepresentativt tilfeldig utvalg (18-88 år) av Respons Analyse. Feltperiode ultimo nov. 2020.  

Er du/eller har du vært bekymret for at noen av de du står nær skal bli utsatt for en bilulykke?Kjønn
TotalMannKvinne
Antall intervju1000503497
Ja, ofte7 %3 %10 %
Ja, av og til31 %25 %38 %
Ja, men sjelden46 %48 %45 %
Nei, aldri15 %23 %7 %
Vet ikke1 %1 %0 %
Ja, totalt (slått sammen)84 %76 %93 %